Publikacje

Tygodnik Nadwiślański z 23.08.2018: „Zasłużona pamięć”
Artykuł Jana Adama Borzęckiego dotyczący pierwszej pośmiertnej wystawy Ryszarda Gancarza w BWA w Sandomierzu

Album „Ryszard Gancarz – rysunek/collage – retrospektywa” – sierpień 2018
Pierwszej pośmiertnej wystawie Ryszarda Gancarza w sandomierskim BWA w sierpniu 2018 towarzyszy obszerny album obejmujący przekrój dzieł na papierze z lat 1980-2016. Prezentacji towarzyszą teksty Marka Bronkowskiego, Katarzyny Pisarczyk, Stanisława Tabisza, Marka Bałaty, Piotr Wójtowicza, Mariana Rumina oraz Jana Adama Borzęckiego wraz z przekładem na język angielski dokonanym przez Annę Kapicę-Harward. Koncepcja 160-stronicowego albumu, skład i opracowanie graficzne: Bogumiła Szlęk-Gancarz. 

LaMinerva.pl – sierpień 2018
Na jednym z czołowych blogów o sztuce laminerva.pl, prowadzonym przez Justynę Stasiek-Harabin – historyczkę sztuki, ukazał się artykuł na temat twórczości Ryszarda Gancarza pt. „Czuła tkanka miejska”. Przekrojowy tekst traktuje o wszelkich wątkach działalności artysty – od grafiki warsztatowej, przez malarstwo, po rysunek i kolaż. 

 

Sandomierzanin nr 6/2017
Artykuł Katarzyny Pisarczyk – Dyrektor BWA w Sandomierzu

Zeszyty Sandomierskie nr 44
Publikacja reprodukcji obrazu z tekstem Bożeny Ewy Wódz

Album „Kapitał Sztuki – Suplement 2017”, BWA Kielce
Albym towarzyszył wystawie „Kapitał Sztuki – Suplement 2017” – zbiorowej prezentacji  artystów związanych z   okręgiem świętokrzyskim. W specjalnej ekspozycji pokazano prace artystów, którzy odeszli w 2017 roku – w tym dzieła Ryszarda Gancarza pochodzące z kolekcji BWA w Kielcach oraz kolekcji prywatnych. 

Zeszyty Sandomierskie: Prawdziwie wolny twórca
W lipcowym wydaniu „Zeszytów Sandomierskich” ( lipiec 2017) ukazało się wspomnienie o Ryszardzie Gancarzu przygotowane przez Ewę Wódz, kustosza Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Wybrane publikacje – 2015

„Kapitał sztuki/twórcy/instytucja/kolekcja”, BWA Kielce, 2014
Wystawie o tym samym tytule towarzyszył obszerny album podsumowujący efekty prawie półwiecznej współpracy BWA w Kielcach z artystami świętokrzyskiego środowiska plastycznego

Katalog do wystawy rysunku w Galerii „Pod Podłogą” ZPAP Lublin, 2009
Tekst autorstwa Stanisławy Zacharko

VI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów 2008
Album z publikacją dwóch rysunków artysty – wyróżnienie

V Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów 2005
Album z publikacją dwóch rysunków artysty 

Katalog do wystawy rysunku w BWA Krosno, 2004
Katalogowi towarzyszy tekst autorstwa Stanisławy Zacharko

Świętokrzyski Kwartalnik Literacki nr 2/1999
Wywiad przeprowadzony przez Mariana Rumina – Dyrektora BWA w Kielcach

Wybrane publikacje prasowe

Katalog do wystawy rysunku w BWA Wrocław, 1987